In English
2018-05-24

Generic deltar i internationella konferenser

Generic har huvudansvaret för projektet MODEM på uppdrag av Svenska Försvaret. MODEM avser genomförandet av en integration mellan MODAF och IDEAS foundation och genomförs tillsammans med två engelska specialister som underkonsulter.

MODEM arbetet kommer att presenteras av bland annat Generic på Integrated Architecture Conference (IEA) i London den 6-7 Mars, på ITARC 2012 den 17 April på Moderna museet i Stockholm samt på Enterprise Architecture conference Europ (EAC) i London den 18-20 Juni 2012.