In English
2018-05-24

NESP, som är ett intressebolag till Generic, sluter avtal med FMV

Network Enabling System Partner AB sluter avtal med FMV

Network Enabling System Partner (NESP) har ingått ramavtal med FMV (Försvarets materielverk) avseende systemarbets- och livscykelstöd Försvarsmaktens Ledningssystem (FMLS TS). NESP ägs till lika delar av CGI, Generic, BnearIT, Peter Johnsson IT-konsult och Centric Labs. Det nya avtalet omfattar tre år med möjlighet till förlängning, ytterligare två plus två år. Värdet av affären uppskattas till cirka 350 miljoner kronor.

FMV har sedan sekelskiftet bedrivit ett förutsättningsskapande arbete för uppbyggnad av de tekniska delarna av Försvarsmaktens framtida ledningssystem.

I det mellan FMV och NESP tecknade avtalet kommer arbetet att fortsätta med det övergripande systemarbetet för FMLS TS, det vill säga det systemlednings- och systemarbete som krävs i de tidiga faserna av systemutveckling, det arbete som är systemövergripande samt det arbete som krävs för att inrikta de producerande projektens respektive systemarbete. l ramavtalet ingår även stöd till planerings- och definitionsarbete.

– Vi ser fram emot att stödja FMV i det fortsatta utvecklingsarbetet av Försvarsmaktens framtida ledningssystem, säger Olle Klasson, vd på NESP. Tillsammans representerar parterna inom NESP både svensk och internationell erfarenhet och specialistkompetens inom försvarsfrågor och stor leveranskapacitet av kvalificerad utveckling.

Samarbetet mellan FMV och NESP inleds under mars 2013.

 

NESP är ett bolag med avsikt att fortsätta utvecklingen av Försvarsmaktens ledningssystem. I bolaget finns lång erfarenhet och unik kompetens inom design och utveckling av moderna ledningssystem. Nyckelord är nätverksorienterat arbetssätt, tjänstebaserad arkitektur och distribuerade system.

 

Olle Klasson, VD och informationsansvarig,  NESP

olle.klasson@nesp.se

www.nesp.se

 

Fredrik Svedberg, VD och Koncernchef, Generic Sweden AB

fredrik.svedberg@generic.se

www.generic.se